Kép-Más

Úton a világkiállítás felé – Interjú Kovács Zoltán kormánybiztossal

Kevés ember tud vagy tudhat többet Kovács Zoltán kormánybiztosnál, a 2021-es “Egy a természettel” című vadászati világkiállításról. Nála futnak össze a szálak és irányítása alatt válik majd a jelenleg részprojektekből álló feladatsor egy, nagy tömegeket megmozgató, ismeretterjesztő, kulturális rendezvénnyé. A Berek.hu exkluzív interjúja. 

– A 2021-es “Egy a természettel” című budapesti világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztosnak is kinevezték egyéb megbízásai mellett. Mennyire szívügye a téma?

– A megbízatásaimból adódó feszült munkatempó után a kikapcsolódást családom mellett évek óta a vadászat élménye és kutyáim jelentik. Egy olyan esemény szervezése, amely hazánk elismertségét növeli, szintén egyfajta üzenet, kommunikáció a világ felé, ha nem is olyan közvetlen módon, mint például egy sajtótájékoztató. Szabadidős szenvedélyem és eddigi tevékenységem így szerencsésen ötvöződött e megbízatással.

– A közvélemény hozzáállása a vadászathoz negatív. Mit gondol egy ilyen nagyságrendű expó változtathat-e a társadalom megítélésén?

– Ha nem hinnék abban, hogy változtatni tud, el sem vállaltam volna e feladatot. A vadászat közmegítélését pedig oly módon tudjuk helyes irányban befolyásolni, ha megismertetjük rendezvényeink látogatóit azzal, hogy a vadászat emberi kultúránk, történelmünk része, mely – megfelelő módon folytatva – a fenntartható természethasználat egy módja. Arra is szeretnénk ráébreszteni a vadászattal szemben ellenérzéseket táplálókat, hogy a vad elejtése csak egy kis része annak, amiről a vadászat egésze szól, amely egy hosszú, fáradságos, tervezett szakmai munka, a vadgazdálkodás gyümölcse. A téli vadetetés, vadföldek létesítése, a vadállomány jólétét biztosító számos további cselekmény ugyanúgy a vadászok életéhez tartozik, mint kiülni egy magaslesre.

– Fontos hangsúlyozni, hogy e kiállítás nem csak a vadászatról szól, noha egyértelmű a párhuzam a nagysikerű 1971-es budapesti vadászati világkiállítással?

– Már az 1971. évi világkiállítás során is az volt a szándék, hogy a vadászatot ne pusztán trófeákon, kitömött állatokon keresztül mutassák be, hanem tágabb kontextusban is, ha ezt nem is sikerült annyira következetesen keresztülvinni akkoriban. Bár nehéz feladat az akkori eseményt felülmúlni, itt mindenképpen adott a lehetőség, hogy még sokszínűbb élményekkel, üzenetekkel feltöltődve térjenek haza vendégeink.

2021. Egy a természettel
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az OMVV elnöke és Károlyi József előkészítésért felelős miniszteri biztos leleplezik a világkiállítás logóját, Putnokon

– Egy ekkora világesemény felépítése, megvalósítása hosszú és fáradságos folyamat. Hogyan, milyen sarokköveken keresztül jutunk el a 2021-es évig?

– Rövidesen megkezdi a működését a rendezvénysorozat kivitelezésére egy 100%-ban állami tulajdonú projektcég, majd hamarosan kiküldjük a különböző országok számára a hivatalos felhívást a kiállításon való részvételre. A következő mérföldkő kormánymegbízotti kinevezésem okiratában is nevesített feladatom, a rendezvénysorozat részletes költségvetésének véglegesítése és kormány elé terjesztése lesz. Ennek jóváhagyását követően megkezdődhet a részletesen kidolgozott tervek – köztük a központi magyar kiállítás –kivitelezése, megvalósítása.

– Egy ilyen nagyságrendű esemény jól szervezett feladatvégzést és szakértői csapatot követel. Milyen munkacsoportok vesznek részt az előkészítésben és a lebonyolításban, illetve kik a szakmai vezetői ezeknek a munkacsoportoknak?

– Munkámat egyfelől több személyből álló kormánymegbízotti titkárság, másfelől egy szervező bizottság is segíti. A nemzetközi kapcsolattartásban számítok mind a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács, mind pedig a rendezvénysorozat előkészítését a korábbiakban végző Károlyi József további hathatós közreműködésére. Mint említettem, egy külön projektszervezet felel majd a megvalósításért. A különböző szakterületekért az adott témában szakmailag legelismertebb személyekből (vadgazdálkodási szakemberektől az egyetemi professzorokig) álló munkacsoportok jöttek létre, melyek személyi összetétele a konkrét feladatok függvényében időszakonként változhat, bővülhet.

Holvay Csaba

Ez is érdekelhet